THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Rok

Tytuł

Instytucja

1996

Magister muzykoterapii

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

1999

Socjoterapeuta

Studium Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

2002

Doktor psychologii

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2021

Trener oddechu

Szwedzka Szkoła Trenerów Pracy z Oddechem Rani Spets Edgren

2022

Certyfikowany superwizor muzykoterapii

Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów, nr certyfikatu 3/2022