THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

WYBRANE DODATKOWE SZKOLENIA

Rok

Tytuł szkolenia

Instytucja

1994

Wprowadzenie do pracy z procesem

Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

1994

Praca ze snem, część I

Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

1994

Praca z symptomami, część I

Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

1994

Krytyk w relacjach i relacje z krytykiem

Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

1995

Odmienne stany świadomości i stany ekstremalne, część I

Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

1995

Praca z ruchem

Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

1995

Praca z relacjami, część I

Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

1995

Symptomy – część II, głęboka praca z ciałem

Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces

1997

Muzykoterapia w Oddziale Kardiologicznym

Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich

1997

Uniwersalne elementy terapii muzycznej

Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich

1997

Uruchamianie procesu twórczego w pracy z grupą

Warszawska Pracownia Twórczości i Wyobraźni „Trop”

1999

Trening Asertywności

Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

2005

Szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin

Institute of Family Affair Polska

2017

Szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin

Institute of Family Affair Polska

2018

Warsztaty ustawień systemowych

Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu

2018

Trening terapeutyczny

Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu

2019

Warsztaty pracy z oddechem „Self-esteem and social integration. The importance of emotion in therapy and everyday life. Crisis and development”

prowadzący: Bosse Wahlstrom, Intuition BW,

2020

Mindfulness Based Living Course (MBLC)

Mindfulness Association Ltd.

2020 – 2022

Superwizja w muzykoterapii

Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów