Terapia holistyczna

Terapia holistyczna łączy różne metody pracy w celu osiągnięcia maksymalnych efektów. Podczas spotkań wykorzystuję metody werbalne, metody muzykoterapii oraz pracę z ciałem za pomocą specjalnie dobranego oddychania. Spotkanie trwa około 90 minut.