Psycho-muzykoterapia

Psycho-muzykoterapia jest formą głębokiej psychoterapii, która wykorzystuje dźwięk i muzykę w celu eksploracji sfery psychologicznej. Praca muzykoterapeutyczna pozwala dotrzeć do głębokich warstw osobowości, umożliwia odkrywanie swoich emocji, motywacji i doświadczeń poznawczych. Proces ten prowadzi do zrozumienia siebie i swojego funkcjonowania oraz integracji osobistych doświadczeń. Udział w psycho-muzykoterapii nie wymaga żadnych umiejętności muzycznych. Spotkanie trwa około 50 minut.